Tyvärr har Sjölinskans verksamhet drabbats

hårt av pandemin och har fått stänga för gott.

Stort tack till de trevliga kunder som trots allt vågat konferera

- det har varit en ynnest att få välkomna er!